Hogyan nyerhetek?

Kövesd be ruházati üzletünk és Dóri Design Ékszerek Facebook oldalát!
LILO KIDS & WOMEN
DÓRI DESIGN ÉKSZEREK

Nem feltétel, de ha Instagram oldalunkat is beköveted, azért is hálásak leszünk.

MadeByKatris
Oszd meg a nyereményjátékos posztot és jelölj meg két ismerőst!
Írd meg a poszt alatt kommentben melyik ruha és ékszer tetszik a legjobban!

(Ha a webshopon található termékek közül is megosztod a kedvenced, azt külön megköszönjük.)

Vásárolj egy terméket a webshopon!

Ez a termék bármi lehet a webshopunkon és bármilyen értékű, viszont a 15 000 Ft-ot meghaladó vásárlásonként automatikusan újra bekerül a neved a sorsolási rendszerbe. Így minél nagyobb összegért vásárolsz, annál nagyobb eséllyel indulsz a sorsoláson.

Ennek a 4 feltételnek a teljesítésével részt veszel a nyereményjátékban.

A nyeremények

1. Ruházati ajándékutalvány

ÉRTÉK: 30.000 FT

2. "Lelki egyensúly" ajándékutalvány

ÉRTÉK: 25.000 FT

3. Ékszer ajándékutalvány

ÉRTÉK: 15.000 FT

1. Ruházati ajándékutalvány

Ez a nyeremény 30.000 Ft értékű ruházati termékre jogosít. A nyertes jutalma egy személyre szóló kupon, melyet a webshopunk "Ruházat" fül alatti termékeknél válthat be a pénztár oldalon vagy személyesen a fizikai üzletünkben is levásárolhatja. LILO KIDS & WOMEN!

2. "Lelki egyensúly" ajándékutalvány

Ez a nyeremény egy 25.000 Ft értékű ajándékcsomagot tartalmaz, amely során egy egyedi ásványkarkötő, egy prémium selyem szemmaszk, ásvány arcmasszírozó boldog tulajdonosa lehetsz.

Mielőtt elkészítenénk Neked az ajándékcsomagot felvesszük Veled a kapcsolatot és megbeszéljük a részleteket.

3. Ékszer ajándékutalvány

Ennek a nyereménynek a tulajdonosa egy 15.000 Ft értékű egyedi ékszerrel fog gazdagodni, melyet Dóri Design Ékszerek készít majd el Számodra.

Mielőtt elkészítené Neked az új ékszered, felveszi Veled a kapcsolatot, hogy egyeztessetek az elképzeléseidről.

Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1. Szervező

Kissné Csatári Katalin E.V. (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).


A Játékban való részvételhez szükséges a Kissné Csatári Katalin E.V. által a Lilo Kids & Women Facebook oldalon posztolt játékfelhívás utasításait
követni (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057700508168)


1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2023.12.08. (péntek), 12:00 órakor kezdődik, és 2023.12.20. (szerda), 24:00-ig tart.

2.2 A nyereményjáték menete:

Likeold és oszd meg a nyereményjátékot meghirdető posztot és a poszt alatt kommentben írd meg melyik szett tetszik a legjobban és jelölj meg két ismerősödet, aki örülne ezeknek a nyereményeknek. A sorsolásán való részvételhez a webshopon lévő bármely termékek közül vásárolnod kell egy terméket.

2.3 A Játék nyereménye:

  • 1 db ruházati termékre jogosító ajándékutalvány 30.000 Ft értékben
  • 1 db "Lelki egyensúly" ajándékcsomag 25.000 Ft értékben
  • 1 db ékszer ajándékutalvány 15.000 Ft értékben.


2.4 A nyeremény sorsolására időpontja:

2023.12.21. 20:00 óra, melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Kissné Csatári Katalin E.V., 4220 Hajdúböszörmény Árpád utca 11.

A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az adott Facebook/Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a LILO KIDS & WOMEN FB/IG oldalon is (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057700508168).

3. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és
megadnia teljes nevét, valamint postacímét.


3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék
időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagram
regisztrációval rendelkezik.

4. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény
átadására legkésőbb a sorsolást követő két héten belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.


4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén
bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt
(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb
értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.


4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.


4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos
jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges
adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

➔ nem múlt el 18 éves;
➔ a Lebonyolító megkeresésére NAP/HÉT/HÓNAP belül nem válaszol;
➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;
➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.


4.6 A Játékból ki vannak zárva a SZERVEZŐ dolgozói, a megbízott LEBONYOLÍTÓ dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és
megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési
tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,
adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen
játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a SZERVEZŐ weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájérulását adja, hogy a SZERVEZŐ a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG/FB felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán (LILO KIDS & WOMEN - https://www.facebook.com/profile.php?id=100057700508168)

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az info@madebykatris.com e-mail címre írhatnak.

Kissné Csatári Katalin E.V.

4220 Hajdúböszörmény, Árpád utca 11.

2023. július 25.

SZERVEZŐ

Iratkozz fel hírlevelünkre

×